Милиардер от Фейсбук раздава купища пари на бедните в Източна Африка

Да се помогне на бедните страни да се развият е наистина трудно. Историята на чуждестранната помощ, както от правителствата на други държави, така и от Световната банка и нестопански организации, помни някои наистина успешни инициативи, наред с други, като плана „PlayPumps“, подкрепен от тогавашната първа дама на САЩ Лора Буш, който предвижда използването на въртележки като водни помпи и заради който на децата им се налага да прекарват часове наред в изтощителна „игра“, за да осигурят необходимото количество вода. Никой не е открил безотказен модел за превръщане на бедните страни в богати, нито още по-важното към момента – как да се ускори икономическият растеж на бедните страни, които вече са отбелязали напредък.

Но ако извеждането на държавите на пътя на устойчивото развитие е трудно, намаляването на бедността в тях не е: достатъчно е просто да се изпратят пари. Точно това правят все повече филантропи и благотворителни организации. Конкретен пример: Good Ventures — фондация, създадена от съоснователя на Facebook и Asana Дъстин Московиц (състояние: $9,6 милиарда) и съпругата му Кари Тунакоято ръководи дейността на организацията — неотдавна дари $25 милиона на GiveDirectly, благотворителна организация, която изпраща безвъзмездно и без условия парични средства в размер около $1 000 на крайно нуждаещи се бедни хора в Кения и Уганда. Между $16 и $19 милиона от цялото дарение ще бъдат похарчени за такива парични преводи.

Иначе казано, един от най-богатите хора на планетата е решил просто така да раздаде минимум $16 милиона на най-бедните хора в света, за да ги използват както намерят за добре.

Има няколко аргумента защо тази стратегия е изключителна. Единият е, че паричните преводи са сред най-добре изследваните подходи за борба със световната бедност, а постигнатите резултати определено са положителни. Различни проучвания сочат, че обикновеното раздаване на пари увеличава потреблението, насърчава инвестициите във важни придобивки като метални покривни конструкции например,  поощрява повече хора да започнат работа, увеличава доходите, без да води до повишаване на разходите за консумация на алкохол и тютюневи изделия. Стратегията на „GiveDirectly“ се откроява като една от най-добре обоснованите сред тези на всички останали благотворителни организации, борещи се със световната бедност.

Този подход се отличава и защото може да се каже, че на теория подлежи на безкрайни промени в мащаба. Има и други много добри и доказани начини да се помогне на най-бедните хора в света, например чрез осигуряване на безплатни мрежи против комари за легло с цел предпазване от малария или хапчета против чревни паразити. В определен момент обаче ползата от тях се изчерпва. Ако всичко се развива по план, би могло да настъпи време, когато всички жители на региони с висока заболеваемост от малария ще имат безплатен достъп до защитни мрежи, обработени с инсектицид против комари, които спасяват човешки живот. Може да се стигне до момент, когато всеки, изложен на риск от чревни паразити, ще бъде снабден с лекарства срещу тях. Но е много малко вероятно да дойде време, когато преводът на $1 000 от богат американец на беден човек в чужбина ще спре да прави света по-добро място за живеене. Парите винаги ще са по-ценни за бедните, отколкото за богатите, затова паричните преводи ще продължат да бъдат полезно средство за пренасочване на средства там, където са най-нужни.

Предвижда се между $6 и $9 милиона от дарението да бъдат похарчени за маркетинг и набиране на средства с цел агресивно разрастване на модела на GiveDirectly. Значителна част от оставащите $16-19 милиона за парични преводи ще бъде разпределена в сътрудничество  с други неправителствени организации и държавни институции, като идеята е, че ако GiveDirectly може да похарчи сравнително неголяма сума, за да покаже на по-заможните социални групи, че паричните преводи са ефективен способ, в бъдеще тези групи ще допринесат със значително по-голям паричен ресурс.

Паричните преводи не са панацея. Няма бедна страна, която да е забогатяла основно от чуждестранна благотворителност. Стабилността на институциите и доверието в тях, добрата стратегия за износ наред с други фактори също са от решаващо значение. Но парите могат да се ползват като база за сравнение. Често в държавната политика алтернативата, спрямо която се оценяват предлаганите идеи, е „Това по-добре ли е, отколкото да не направим абсолютно нищо?“ Ако се замислите, това е много ниска летва. Според съоснователя на „GiveDirectly“ Пол Нихаус и професора по икономика в университета „Калифорния“ в Сан Диего Крис Блатман, по-удачно е да се зададе въпросът: „Дали тази програма носи по-добри резултати, отколкото бихме постигнали, ако просто бяхме раздали парите за бюджета ѝ в брой на бедните?“

В някои случаи отговорът би бил утвърдителен. Твърде е вероятно например раздаването на мрежи против комари да е по-ефективен начин за борба с бедността от гледна точка на разходите, отколкото раздаването на пари. При много от инициативите обаче това не е така. Тъй като вече е доказано, че раздаването на пари в брой е ефективно, пренасочването за директни парични преводи на милиарди долари, които се харчат всяка година за проекти, чиято резултатност не е потвърдена, ще бъде голям успех, който съществено ще подобри живота на милиони хора. Даренията на „GiveDirectly“ от по $ 1 000 в брой надвишават брутния вътрешен продукт на глава от населението в Уганда. За някои хора това би означавало повече от двукратно увеличаване на доходите. Това е огромна промяна, без да се отчитат структурните последици.

Вероятно обаче най-големият плюс на парите в брой като начин за подпомагане е, че този способ е може би най-слабо патерналистичната форма на подпомагане изобщо. Това е ценно не само защото зачита достойнството на получателите на помощта, но и защото не изисква богатите дарители да разбират в детайли каква е ситуацията на място, а липсата на такова разбиране е причина за провала на немалко похвални инициативи за подпомагане в миналото. Повечето от опитните експерти, които разработват политиките на USAID или Световната банка, никога не са изпитвали крайната бедност, в която милиарди хора по света са принудени да живеят. Нито пък аз, и затова нямам представа за какво бих похарчил паричния си превод от „GiveDirectly“, ако живеех с по-малко от $ 2 дневно в Уганда. Дали щях да си купя мрежа против комари? Сигурно! Или пък покрив от стоманена ламарина. Или щях да платя училищните такси на обичани от мен хора. Или бих си купил добитък.

Знаете ли обаче кой наистина познава добре нуждите на хората в Уганда? Бедните в Уганда. Те знаят отлично какво им трябва. Дали понякога бъркат в оценката на приоритетите си? Разбира се, като всички нас. От друга страна, мрежите против комари и лекарствата против чревни паразити изглежда не се купуват в достатъчни количества в сравнение с реално необходимите. Общо взето обаче човек би трябвало да дарява нещо различно от пари само ако е сигурен, че познава нуждите на бенефициента по-добре от самия него. Аз не мога да твърдя това, като изключим мрежите против комари. Затова аз лично дарявам значителна сума на „GiveDirectly“.

По думите на един от изявените икономисти на Световната банка Джишну Дас, „въпросът „Ефективно ли е дарението в пари?“ е добре формулиран само ако сте склонни да се съгласите, че „ефективно“  е понятие, на което НИЕ, дарителите, искаме дадем определение вместо семейства, които изобщо не познаваме и чиито бит не сме споделяли дори и ден, да не говорим за цял живот.“ Общността на развитите държави много пъти в историята се е опитвала за определи какво означава „ефективно“, твърде често погрешно. Предоставянето на парични средства е начин да се избегне тази често допускана грешка с разрушителни последици.