3145 книжки събраха Viva Credit и Holiday Heroes в обща кауза

Съвместната кампания „Не изхвърляй книжка, подари я“ приключи повече от успешно в края на август. Viva Credit и Holiday Heroes отново обединиха усилията си, този път за да застанат в подкрепа на ранното детско образование и развитие на деца от семейства в неравностойно положение. Кампанията продължи 45 дни, а в нея се включиха Образователен център АСТРА, Lafka,
Агенция за събиране на вземания EAД, MFG Group и много, много хора, които вярват в доброто образование на децата, сред които родители на вече пораснали деца, клиенти на Viva Credit и приятели на Holiday Heroes. Кампанията се осъществи с медийната подкрепа на БГ Радио, а резултатът от нея са 3145 събрани детски книжки. Всеки дарител получи сертификат за участието си в кампанията и направеното дарение, който му дава право на отстъпка в размер на 30% от главницата при ползване на финансова услуга на компанията.

Всички дарени книжки ще станат част от празничните пакети на Holiday Heroes за предстоящата коледна кампания.

„Viva Credit е социално отговорна кампания и като такава ежедневно инициира и подкрепя социално отговорни каузи, като следваме една основна цел – да подпомагаме истинските хора, да допринасяме за тяхното по-добро бъдеще и пълноценен начин на живот. Знаем, че не можем да променим ситуацията в страната, но можем да бъдем двигател за нейната положителна промяна.
С партньор като Holiday Heroes това е лесно осъществимо. Благодарим на всички, които отвориха сърцата си и участваха в кампанията“, сподели Мария Василева, Маркетинг мениджър на Viva Credit.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn