Организацията „България си ти“ се обяви некоректно за инициатор на Holiday Heroes

Организацията „България си ти“ неправилно се обяви като инициатор на нашата благотворителна акция.

 

Възмутени сме от некоректния PR на хора, които ни помогнаха в кампанията с осигуряване на транспорт, а след това действаха некоректно спрямо нас. Те припознаха инициативата ни като тяхна и разпространиха информация до медиите, в която казват, че тяхната организация „България си ти“, е организатор на кампанията Holiday Heroes. Оценяваме помощта, която ни оказаха, но смятаме, че е недопустимо да се изземва и спекулира с нашата кампания.

 

Благодарим на „България си ти“ за съдействието, но за напред няма да разчитаме на тяхното партньорство.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn