Българките най-насилвани в Европейския съюз

Насилие в България

Поредната тъжна за страната ни статистика е факт. Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) публикува доклад, в който посочва резултати от изследвания за физическото и психическото насилие оказвано при жените.

 

Резултатите сочат, че България е на първо място в ЕС по физическо насилие, което мъжете оказват върху жените си. За нещастие, цели 28% от българките са се почувствали насилвани по някакъв начин от своя партньор или друг човек в близкото минало.

 

Проучването се базира на данни, събрани през 2012 година чрез интервюта, проведени сред 42 000 жени на възраст от 18 до 74 години от 28-те страни-членки на Евросъюза. Дамите са отговаряли на въпроси, свързани с физическото и психическото насилие, неприятни спомени от детските години и злоупотреба с личността в Интернет.

 

Оказва се, че 6% от българките признават, че са преживели физическо насилие от партньорите си преди 2012 година. Това е най-високият резултат от всички страни, като средният процент за ЕС е 4.

 

Тъжната статистика сочи още, че 14% от жените в България са били жертва на сексуално насилие от човек, различен от половинката им.

 

Цели 39% от българките са отговорили положително на въпрос за преживян психологически тормоз, а 34% страдат от контролиращото поведение на партньора им.

 

Освен това, страната ни е на първо място в ЕС по брой жени (17%), които се чувстват финансово независими и контролирани от своите половинки.

 

Цялостен поглед над резултатите сочи още, че българките се чувстват изключително слабо информирани къде да потърсят помощ в случай на насилие.

Домашно насилие

Малка част от тях са запознати с безплатните телефонни линии, на които могат да позвънят, а 59% от анкетираните не са чували за нито една кампания в помощ на жертвите на насилие.

 

Българките не вярват и в полицията, като начин за спасение. Те предпочитат да запазят в тайна преживяното насилие, като 68% от анкетираните са отговорили, че не подават оплакване в полицията, когато преживят тормоз.

 

Цялото изследване можете да разгледате тук.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn