700 хил. българи оцеляват с по-малко от 100 лв. на месец

През 2013 г. 21% от българите живеят в риск от бедност, а един на всеки десетима – в риск от дълбока бедност. Това за зловещите данни, представени от Петър Ганев от Института за пазарна икономика пред БТА.

Броят на хората, живеещи в дълбока бедност се увеличава осезаемо през последните години. Най-рискови са безработните, хората с ниско образование и икономически неактивните. Близо 700 000 души живеят с месечен доход под 100 лв., а като бедни се определят 1,5 млн. българи, чиито месечни разходи трябва да се вместят в 150 лв.

photo_verybig_877216

Българите обедняват основно заради лошото образование и безработицата. При малцинствата проблемът е животът в гетата и липсата на социална интеграция. По данни на Националния статистически институт безработните в страната са около 360 хил. души. Тази група е съставена от хора, които активно си търсят работа, но и от такива, които просто нямат желание да работят.

Около 400 хиляди пенсионери живеят с по-малко от 150 лв. месечно. За една четвърт от тях тези средства са по-малко от 100 лв. При децата ситуацията е също толкова тревожна 335 хил. от тях, на възраст под 18 оцеляват с по-малко от 150 лв., а за 205 хил. средствата на месец са 100 лв.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn