Тенденции при дарителството в България

Тенденции

За осма поред година Български дарителски форум (БДФ) се ангажира да анализира и представи тенденциите в дарителството и нивото на корпоративна социална отговорност в България. Анализът на БДФ показва, че общата дарена сума от компании и индивидуални дарители за 2013 г. у нас се равнява на 105 565 698 лв. Това е спад с около 22% спрямо даренията за предната година.

 

Как даряват компаниите

 

Редица социално отговорни компании продължават да подкрепят определени каузи, макар и с намален обем на финансиране. За последната година например, към БДФ са се включили 84 фирми с политики на социална загриженост. Те са подпомогнали 260 благотворителни организации и 15 459 нуждаещи се, а дарената от тях храна за 12 месеца се равнява на 260 тона.

 

Оказва се, че едни от основните мотиви на компаниите дарители са поддържането на добра репутация, получаването на данъчни облекчения и желанието да помогнат.

 

Тенденции сред фондациите

 

С 29% са намалели даренията на фондации, намиращи се извън страната. Едни от най-видните чуждестранни донори у нас са „Америка за България“, „Чарлз Стюърт Мот“ и „Велукс“. Общата стойност на даренията им за годината надвишава 33 млн. лв.

 

През 2013 година се забелязва една нова тенденция в дарителството, която представлява използването на иновативни начини за събиране на средства. Такива например са т.н. „дарителски кръгове“, обединяващи индивидуални дарители с цел подпомагане на социални каузи по модела на английското сдружение The Funding Network.

 

У нас подобни кръгове за дарения се организират от „Работилница за граждански инициативи“, като за изминалата година са събрани 133 407 лв. от 419 индивидуални дарители за 42 инициативи.

 

Друг иновативен модел на дарение представя новосъздаденият сайт www.yatoto.com – само два месеца след стартирането си той подкрепи 10 каузи с 15 000 лв.

 

Как и колко даряват индивидуалните донори

 

За 2013 г. се забелязва увеличение със 17% спрямо 2012 г. от страна на индивидуалните дарители с обща дарена сума 5 841 072 лв.

 

Най-популярният метод на подпомагане на кауза у нас е чрез SMS, а най-честите индивидуални дарения варират между 1 и 5 лв. Оказва се, че хората предпочитат да даряват за социални и здравни инициативи, а проектите, свързани с екология и спорт са сред най-пренебрегваните. Общият мотив на всички дарители е най-вече желанието да видят резултатите от своята помощ.

 

Дарителството по света и у нас

 

Процентът на индивидуалните спрямо общите дарения в България е сравнително нисък - 5,5%. За сравнение в САЩ е 72%, а във Великобритания около 60%.

 

Забелязва се ръст с около 1,5% през 2013 г. спрямо 2012 г. у нас, но това не е достатъчно, ако искаме да развием високи нива на социална отговорност.

 

Целият анализ на БДФ може да бъде намерен тук

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn