Holiday Heroes получи награда „Скритото добро 2015“


За втора поредна година Празничните герои получиха приза за благородство в категория „Неправителствена организация“. С престижната награда Столична община отличава добротворците, които полагат усилия в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и допринасят при обединяване усилията за съпричастност, подкрепа и помощ. „Скритото добро“ е награда, която се дава на личности и организации, които с действията си през годината са помагали на хора в нужда.


Целта на благотворителната кампания на Столична община „Скритото добро“ е да се обединят бизнеса, корпоративни организации, неправителствения сектор, творческата гилдия, спортисти и други организации към една обща кауза.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn