Контакти

Запознах се и съм съгласен данните ми да бъдат ползвани съгласно общите условия.

Въведете следните символи по- долу: captcha

 

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Росица Томова
Project Manager
r.tomova@holidayheroes.bg

Венета Станева
Корпоративни партньори
v.staneva@holidayheroes.bg

Ивона Пенчовска
Доброволци и семейства
i.penchovska@holidayheroes.bg

Мила Колева
Връзки с обществеността
m.koleva@holidayheroes.bg