ДЕН 1: ЛИЧНИ ИСТОРИИ

Сълзи на радост, емоции, любов в действие. Екип 1 от нашите доброволци, обиколи над 60 адреса на семейства в нужда и посети дом за временно настаняване на деца в гр. София. Снимките сами разказват личните истории на всеки, станал част от енергията на Holiday Heroes.

 

Виж снимки

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn