Коя е най-добрата нация?

Миналото е опит, настоящето ни дава възможности, а бъдещето – вяра, че ще бъдем все по-добри. Чувстваме се още по-обнадеждени след като разгледахме индекса за „Най-добра страна“, създаден от политическия съветник Саймън Анхолт и публикуван на 24-ти юни 2014.

Най-добрата нация

Според „добрата класация“, България се нарежда на 32-ро място сред 125 страни за принос към човечеството.

 

За да се състави индексът, се взимат предвид различни данни от ООН, Световната банка и други организации.

 

Най-голямо внимание се обръща на приноса на дадена страна в сферата на науката и технологиите, културата, международния мир и сигурност, световния ред, планетата и климата, просперитет и равенство, здравеопазване и благосъстояние на човечеството. Освен това се разглеждат свободата на медиите, броят приети бежанци, количеството изнесени оръжия и броят носители на Нобелова награда.

 

На първо място в класацията се нарежда Ирландия. След нея са Финландия, Швейцария, Холандия и Нова Зеландия.

 

На последните три места пък са поставени Ирак, Виетнам и Либия. Списъкът можеш да намериш тук.

Индекс на най-добрите страни

А ти съгласен ли си с класирането и одобряваш ли позицията, на която е поставена България?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn