Дарители

Без съпричастността на социално отговорните компании, мисията на празничните герои би била невъзможна!