Партньорски организации

Верният настойник

Дом за сираци „Св. Николай“

Заслушай се

Инвалидно дружество „Здраве за всеки“

Каритас

Клуб на инвалида и пенсионера  „Възраждане“

Клуб на инвалида и пенсионера  „Роза“

КСУДС – Пловдив

Национална асоциация на хората с увреждания

Национална организация „Малки български хора“

Пенсионерски клуб, с. Бусманци

Национална асоциация за приемна грижа

Сдружение „Елисей“, общ. Ивайловград

Сдружение „Рето-Надежда“

Социален център „Конкордия”

Фондация „Асоциация Анимус“

Фондация „Подари усмивка“

Център за настаняване от семеен тип