North American – Bulgarian Chamber Of Commerce се присъединиха към кампанията! :)

North American – Bulgarian Chamber Of Commerce се присъединиха към кампанията!:)

NABCC е неправителствена организация с идеална цел (NGO), регистрирана в щата Калифорния, САЩ, имаща за цел създаването на мост в бизнес и деловите отношения

 между северноамерикански и български компании, организации, учебни заведения (университети и колежи) и др., които имат желание да намерят подходящ партньор в съответната страна. Основна цел на Камарата е популяризирането на икономически и бизнес възможности между страните от Северна Америка и България.
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn