Плюсовете да бъдеш доброволец

Доброволци Holiday Heroes

Разликата между доброволците и останалите хора е в това, че за първите времето, прекарано в безвъзмезден труд не е загубено, а спечелено.

 

Доброволчеството започва да става все по-популярно у нас сред хора от всякакви възрасти, които искат да превърнат добрите си намерения в общественополезни дела. Този тип работа носи не само огромни ползи за обществото, но и за всеки, ангажирал се с благотворителна кауза.

 

Тук ще ви разкажем за три от най-големите предимства, които носи безвъзмездният труд на всеки доброволец.

 

  1. Създаваш нови контакти.

Доброволци Holiday Heroes

Социалните каузи събират хората. Това е чудесен начин да се запознаеш с нови личности, с които споделяте еднакви ценности и интереси. Ако се намираш в период на търсене на работа, някои от тези хора могат да ти споделят съвети от своя опит или да ти предоставят полезни професионални контакти.

 

  1. Развиваш личностни качества.

Ден 1 - доброволци Holiday Heroes

Доброволчеството ти помага да бъдеш социален. Много хора изпитват трудности в комуникацията с останалите, но когато участват в дадена кауза, те са част от едно споделено общество. Така те се чувстват по-комфортно да комуникират с другите.

 

Благотворството учи и на отговорност. Ако решиш да се включиш активно в дадена инициатива, ти ставаш неизменна част от случването ѝ, което носи със себе си чувството за дълг. По този начин ти развиваш умението на бъдеш отговорен за делата и думите си.

 

  1. Сдобиваш се с нови професионални умения.

Ползи на доброволчеството

Съществуват редица общественополезни каузи и инициативи, в които би могъл да се включиш. Можеш да работиш за интеграцията на мигранти, опазването на околната среда или дори организирането на културни мероприятия. Предимството на доброволния труд е възможността да се сдобиеш с професионалните умения, които желаеш да овладееш.

 

Ако вече сме запалили желанието ти да се запознаеш с работата на Holiday Heroes или някоя от многото доброволчески програми у нас, съвсем скоро ще имаш тази възможност.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn