Препоръчай семейство в нужда

Всички, които ще получат празничен пакет, ще бъдат предварително уведомени с SMS или обаждане на предоставения телефон непосредствено преди даряването на пакети.

 

 Да Не

 Гарантирам за предоставените от мен данни на семейството и се съгласявам доброволец да посети дома и да провери автентичността на социалния статус.

* При некоректно предоставени данни, сдружението запазва правото си да изтрие семейството от списъците и да не предостави празничен пакет в тази и следващи кампании.

 При нужда ще осигуря транспорта на пакета от София до семейството, което препоръчвам

Въведете следните символи по- долу: captcha

 

Празничен пакет може да не бъде получен в следните случаи:

  • В селищата, където не е намерен транспорт, пакети няма да могат да се раздават, независимо от броя на записаните семейства.
  • Доброволецът не е получил достъп до жилището на семейството. Ако доброволецът намери основания за подозрение в злоупотреба, може и да не бъде предаден празничният пакет.
  • Не е имало представител на семейство, на посочения адрес в указаното време
  • Предоставеният телефонен номер е бил невалиден, с ограничени входящи повиквания, не е било отговорено на позвъняването, не е направено позвъняване на пропуснато повикване в рамките на същия ден.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: