Водата като лукс

Водата като лукс

Планетата ни е обитавана от близо 7 милиарда души, което е два пъти повече отколкото сме били в средата на 20-ти век. Непрестанно нарастващото световно население неизменно води със себе си и увеличаващо се търсене на природни ресурси, които намаляват застрашително с всеки изминал ден.

 

Начинът на живот на съвременното общество поставя сериозни проблеми пред природата, а драстичното намаляване на водните ресурси и тяхното замърсяване е един от тях. Днес ще ти представим редица притеснителни факти, свързани с проблеми с достъпа до водни източници и чиста питейна вода.

 

Тъжната статистика сочи, че в световен мащаб 780 милиона души имат затруднения с достъпа до водни източници. Това са два и половина пъти повече от жителите на САЩ. Според прогнозите на експерти, до 2050 година набавянето на чиста вода ще бъде проблем на повече от 1 милиард жители на Земята и ще стане лукс за много от обитателите на планетата.

Африка и водата като лукс

345 милиона души в Африка нямат достъп до чиста питейна вода, а всяка 21-ва секунда дете умира от болест, предизвикана от прием на замърсена такава. Броят им достига 171 на всеки час!

 

На хората в Африка и Азия им се налага да извървяват средно по 6 километра на ден, за да се снабдят с чиста вода.

 

200 милиона пък е общият сбор на часовете, които жените от Третия свят прекарват, пренасяйки чиста вода от водните източници до домовете си.

 

А ние бяхме изумени, когато разбрахме, че повече хора на планетата притежават мобилни телефони, отколкото тоалетни!

 

Какви според теб са начините, чрез които всеки един от нас може в ежедневния си живот с малки усилия да допринесе за справянето с този световен проблем?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn